Dyskusja.

Informacje jakie warto przeczytać w mediach oraz artykuły przygotowane dla uczetników Kongresu.

Społeczni Opiekunowie Zabytków – umiejscowienie

dodano: 8-06-2015 komentarze (2)

Chciałbym w swoim wystąpieniu poruszyć ważną kwestię dla Społecznych Opiekunów Zabytków (SOZ), a mianowicie kwestię umiejscowienia tychże uprawnień. Jaka jest procedura ustanawiania, doskonale wiemy. Pytanie czy przepisy te są właściwie interpretowane? Na swoim przykładzie wiem, że gdy po odebraniu z rak starosty decyzji o ustanowieniu mnie SOZ, w lokalnej prasie pojawił się artykuł pt.: „…został pierwszym społecznym opiekunów zabytków w powiecie”. Przeglądając zasoby internetowe można zauważyć, że poszczególni starostowie (równorzędni), kreują w tej kwestii własne byty, czego najlepszym dowodem jest mnogość wzorów...czytaj więcej...

CO MOŻEMY ZROBIĆ DLA OCHRONY ZABYTKÓW

dodano: 25-05-2015 dodaj komentarz

CO MOŻEMY ZROBIĆ DLA OCHRONY ZABYTKÓW Znaczenie dziedzictwa kulturowego i korzyści, jakie możemy z niego czerpać, można uznać za rozpoznane i nie budzące wątpliwości wśród specjalistów i osób zainteresowanych tą tematyką. Niestety, wiedza ta w niewielkim stopniu przekłada się na świadomość ogółu społeczeństwa – w tym świadomość decydentów, która powinna się przejawiać większą troską o skuteczność ochrony i opieki nad zabytkami. Od dawna mówi się o potrzebie kompleksowych zmian w prawie i całym systemie ochrony zabytków, jednak postulaty te wciąż...czytaj więcej...

Konwencja z Faro – nowa filozofia ochrony dziedzictwa kultury

dodano: 7-05-2015 dodaj komentarz

Świadomość wartości dziedzictwa podstawą wszelkich działań ochronnych dotyczących dziedzictwa kulturowego. Wszelkie systemu ochronne, tak krajowe, jak i międzynarodowe, bazują więc na działaniach w zakresie edukacji i upowszechniania. Żadne instrumenty prawne nie będą w pełni skuteczne bez świadomości wartości dziedzictwa i jego znaczenia. Założenie to legło u podstaw Konwencji ramowej w sprawie wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, przyjętej w dniu 13 października 2005 r., a otwartej do podpisu przez państwa członkowskie Rady Europy w dniu 27 października 2005 r. w Faro...czytaj więcej...