Program.

START

9:00 – 9.45
Rejestracja uczestników oraz głosów w dyskusji plenarnej
9.45 – 10:15 Otwarcie I Społecznego Kongresu Ochrony Zabytków

I Sesja

10:15 Ruch społeczny na rzecz ochrony i udostępniania dziedzictwa kulturowego – rosnąca rola partycypacji obywatelskiej – prof.dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska, Politechnika Krakowska
10:40 Zmiany prawa w kierunku uspołeczniania procesów decyzyjnych – dr hab. Katarzyna Zalasińska, Prezes Oddziału TOnZ w Warszawie
11:00 Działania społeczne w ochronie zabytków – bilans  25-lecia – dr Iwona Liżewska, Prezes Oddziału TOnZ w Olsztynie, zaangażowana w działalność Fundacji Borussia.
Dyskusja
11:30 – 12:00 PRZERWA

II Sesja

12:00 Praktyka współdziałania społeczeństwa i administracji publicznej – konserwacja i udostępnianie obiektów – Justyna Nurek, Prezes Oddziału TOnZ w Busku Zdroju
12:20 Praktyka współdziałania społeczeństwa i administracji publicznej – działania strażnicze, interwencje w planowaniu i interwencje w sytuacjach zagrożenia – dr Barbara Bielinis-Kopeć,  Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
12:40 „Zabytek zadbany” – idea i potencjał dla lokalnej społeczności - dr Adam Jankiewicz,  przewodniczący jury konkursu „Zabytek Zadbany”
Dyskusja
13:30 – 14:30 PRZERWA OBIADOWA

III Sesja

14:30 Planowanie przestrzenne jako szansa na społecznie kształtowany historyczny krajobraz miejski – Michał Krasucki, Zastępca Stołecznego Konserwatora Zabytków
14:50 Organizacja konsultacji społecznych – Jarosław Ogrodowski, Biuro Rewitalizacji Urząd Miasta Łodzi
15:10 Finansowanie – gdzie szukać pieniędzy – Tomasz Korzeniowski, Prezes Oddziału TOnZ w Gdańsku
15:30-15:45 PRZERWA
15:45 – 18:00 SESJA PLENARNA I PRZYJĘCIE UCHWAŁ KOŃCOWYCH KONGRESU